Home 9 Podłoga podesty

Podłogi drewniane i podesty

Podłogi drewniane są podstawą przy organizacji przyjęcia pod namiotem. Mogą również być wykorzystywane do stref chill, relaksu, czy też jako parkiety do tańczenia. Podłogi, które posiadamy w ofercie wykonane są z prawdziwego drewna, które jest odpowiednio malowane i zabezpieczane specjalnymi farbami odpornymi na wilgoć, oraz ściernie. Podłogi montujemy na legarach tak, aby powietrze mogło swobodnie cyrkulować pod podłogą. Powoduje to zmniejszenie wilgoci w namiocie, oraz odciążenie trawy z pod spodu podłogi.

Posiadamy podłogi w różnym stylu: rustykalne, boho, glamour – aktualnie dysponujemy własnym zapleczem technicznym – gdzie możemy przygotować odpowiednia podłogę pod każdy wymiar.

Poza standardowymi podłogami znajdziesz u nas wykładziny w kolorach zielonym i białym.

Podłoga modułowa

Cena od 25 zł/m2 boho/rustykal/glamour

Podłoga segmentowa

Cena od 25 zł/m2 boho/rustykal/glamour

Wykładzina zielona - sztuczna trawa

Cena od 15 zł/m2

Podłogi które montujemy to prawdziwe drewno. Podłogi wykonane są w dwóch technologiach, zastosowanie w namiocie zależy od jego przeznaczenia i walorów estetycznych. Z racji tego, że podłogi są drewniane to mogą na nich występować naturalne odbarwienia. Podłogi montujemy na legarach poziomujących, które również są drewniane, a nie metalowe lub aluminiowe.

Regulamin wynajmu podłóg drewnianych

1. Najemca jest odpowiedzialny za pełne udostępnienie miejsca montażu wynajętego sprzętu
w ustalonym terminie; brak dostępu, który skutkuje opóźnieniem montażu powoduje przełożenie lub
anulowanie wynajmu/montażu z winy Najemcy.

2. Brak bezpośredniego dostępu do miejsca montażu/demontażu skutkuje brakiem możliwości montażu.

3. Montaż podłóg drewnianych wymaga równego podłoża (bez dołów, uskoków, krawężników i innych nierówności, oraz przeszkód. Maksymalna wysokość którą jesteśmy w stanie wyrównać w standardowy sposób to 10cm W innym przypadku konieczne są wspólne oględziny miejsca montażu. Oględziny i montaż na terenie nierównym jest dodatkowo płatny nie zawsze jest możliwy, dlatego musi być zgłoszony przed podpisaniem Umowy.

4. Dowóz i odbiór przedmiotu najmu, następuje środkami transportu Wynajmującego.

6. Najemca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu najmu w stanie CZYSTYM, niepogorszonym i w
razie konieczności zobowiązany jest do usunięcia powstałych zabrudzeń. Najemca odpowiada za
zabrudzenia powstałe wskutek zabrudzeń powstałych podczas użytkowania. W razie zniszczenia lub utraty sprzętu Najemca zobowiązuje się do doprowadzenia przedmiotu najmu do stanu z dnia montażu.

7. Najemca odpowiada za wszelkie uszkodzenia wynajmowanego sprzętu powstałe w okresie
wynajmu, takie jak  rozwarstwienia, rozdarcia, rozcięcia, uszkodzenia konstrukcji i zabrudzenia trudne lub
niemożliwe do usunięcia (np. powstałe z flamastrów, farb, tłuszczów, itp.) i to zarówno te, które
spowodowane są działaniem Najemcy, jak również działaniem osób trzecich niezwiązanych z Najemcą
oraz czynnikami atmosferycznymi (silny wiatr, burza, zalanie, itp.)

8. Podłogi, które wynajmujemy wykonane są z drewna a więc podatne są na warunki atmosferyczne w tym wilgoć, oraz wodę. W takich przypadkach trzeba mieć na uwadzę, że woda spadowa może podmyć podłogę (głównie podkłady) a co za tym idzie zmniejszyć jej stabilność.
9. Zabronione jest używanie wynajętego sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. używanie namiotów
do zadaszenia grilla lub używanie go w inny nie odpowiedni sposób