Regulamin

Regulamin

§1

 1. Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z strony) jest prowadzona przez FHU Gab-All , (zwaną dalej „Firma lub planowanie-imprez.pl „).
 2. Niniejsza strona przeznaczona jest wyłącznie do użytku osób znajdujących się w Polsce, a wszelkie informacje dotyczące produktów, usług, materiałów zawartych na stronie, promocji dotyczą wyłącznie Polski i obowiązują wyłącznie w Polsce.
 3. Wejście na stronę internetową www.planowanie-imprez.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej. Inne strony firmy FHU Gab-All mogą podlegać odmiennym warunkom, z którymi należy zapoznać się odrębnie.

Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej

§2

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność FHU Gab-All, lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.
 2. Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Bez uprzedniej pisemnej zgody FHU Gab-All użytkownik strony nie może:

 1. Wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
 2. Modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

Zawartość strony internetowej / zamówienia/

§3

 1. Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści, zdjęcia, informacje mają wyłącznie charakter informacji o firmie, w tym o jej produktach, usługach o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie.
 2. Treści zawarte na niniejszej stronie zostały zgromadzone z najwyższą możliwą starannością. Ze względu na informacyjny charakter strony internetowej, osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o firmie jej produktach, proszone są o bezpośredni kontakt i potwierdzenie informacji z przedstawicielami firmy.
 3. Oferta oraz cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
 4. Zamówienia przyjmujemy tylko i wyłącznie: telefonicznie, przez stronę internetową, oraz e-mailowo.
 5. W każdym przypadku uznajemy zamówienie, za przyjęte do realizacji tylko wtedy, gdy jest wypełniony poprawnie i podpisany formularz zamówienia usług, oraz wpłacony zadatek do 7 dni od momentu, wystawienia i podpisania formularza zamówienia usług.
 6. Po 7 dniowym okresie – nie otrzymania dokumentów, oraz braku wpłaty zadatku zlecenie uznajemy jako nie aktualne!!!
 7. W przypadku rezygnacji z zamówienia zadatek w całości przepada.
 8. Jeżeli w przypadku rezygnacji z zamówienia, zadatek wynosił mniej niż 30% mamy prawo zarzadać wyrówniania dopłaty do 30% wartości zamówienia.
 9. Konta na facebook nie służą do zamawiania usług!!! Jedynie do udzielenia wstępnych informacji, oraz komunikacji z potencjalnymi klientami.
 10. Korzystanie z usług firmy oznacza akceptacje regulaminu.

Polityka prywatności i cookies

§4

 1. Nasza witryna www.planowanie-imprez.pl zbiera informacje o plikach cookies, cała polityka prywatności dostępna pod linkiem Polityka prywatności

Odpowiedzialność

§5

 1. Firma Gab-all nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszej strony internetowej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Strony, do których linki znajdują się na niniejszej stronie, mogą lecz nie muszą być własnością firmy Gab-ALL.
 2. Niniejsza strona może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub
  przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów funkcjonowania firmy.

Podsumowanie

§6

 1. Firma Gab-All zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w dowolnym miejscu i czasie bez konieczności powiadomienia użytkowników.
 2. Wszystkie postanowienia nie uregulowane niniejszym regulaminem, podlegają regulacji poprzez kodeks cywilny.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.